21.9.10

Kus asus Saaremaa müütiline Uus Sadam - Portus Novus?

Juba palju aastaid on kümned eesti mitmesuguste erialade paremad spetsialistid otsinud "Liivimaa Kroonikas" kirjeldatud 1215.a. saarlaste ja ristisõitjate vahelise merelahingu asukohta -- Uut Sadamat. "Liivimaa Kroonikas" -- Portus Novust. Sadama asukohaks on pakutud Saaremaa rannikut Sõrvesäärest Hiiumaani. On peetud juba lootusetuks selle leidmist, kuna aeg on maastikku tundmatuseni muutnud. On isegi kaheldud Läti Henriku kirjutise tõepärasuses.

Otsides Uut Sadamat - Portus Novust:

Vaade - kiviaed-kaikindlustusele
Nüüd siis loo algusest...
1990.a. suvel olin välitöödel Saaremaal. Dešifreerisin aerofotosid. Juhtus olema ilus ilm. Merelt puhus värske tuul. Jõudsin töökäigus Toomalõuka - Möldri - Lõmala teeristile. Teeristi ääres kasvavas noor männik, mille servas oli väike ligi 1m kõrgune astang, mida ääristas kiviaed. Nagu astangut kindlustades... Ei osanud sellise kummmalise "kiviaia" otstarbest midagi arvata...
Aastad läksid... 2004.a. suvel ilmus Saaremaa ajalehes Meie Maa A. Liivi artikkel Sõrve muistsest "sõjasadamast Portus Novusest". Mulle meenus aastaid tagasi nähtud kummaline "kiviaed". Midagi nagu hakkas end "kõrvade vahel" liigutama...

Otsisin raamatukogust "Liivimaa Kroonika" ja süvenesin lugema lõiku, kus Läti Henrik küllaltki üksikasjalikult kirjeldab Portus Novuse ümbrust. Käed hakkasid värisema -- kõik kirjeldatu ühtis minupoolt fotoplaanil dešifreerituga ! --- Kas tõesti olin üles leidnud Läti Henriku "Liivimaa Kroonikas" kirjeldatud Portus Novuse -- sadama, mille üles leidmisest veel vaid unistati ?

Arutlesin edasi. On teada, et Eestis on kõrgusvõrgu aluseks Kroonlinna 0 -reeper. See tähendab, normaalse veeseisu ajal 0 - horisontaal tähistab rannajoont.
Kordusnivellimistega on leitud, et maapind Eestis tõuseb loode-kagu suunas ca 3 mm aastas. Tollest ajast on möödunud u. 800 aastat. Seega 800x3=ca 2,4 m. Nii et praegune 2,5 m horisontaal oli tol ajal 0-horisontaal, st. tollane rannajoon. VõtsinTallinnas Maa-ameti arhiivist välja 1:10 000 reljeefplaani. Planšetil 2,5 m horisontaali jälgides joonistas see välja kunagise Toomalõuka lahe kaldad, lahe kitsa suu, puudutas kummalist "kiviaeda"-- kunagist sadama kaid. Horisontaalid näitasid ära ka lohu, mille kaudu ristisõitjail oma kergete kogedega merevee kõrgseisu ajal õnnestus saarlaste seatud lõksust põgeneda. Vastavalt "Liivimaa Kroonikas" kirjeldatule -- lahe mõlemal kaldal on põllumaad...
Nii siis -- juba lootusetuna näiv unistus -- leida üles koht, kus asus Saaremaa salapärane muinassadam ja toimus merelahing ristisõitjate kõrgete kogede ja saarlaste madalate viiking-laevade vahel oli leitud.
2015.a. möödub merelahingust 800 aastat ...
Otsides Uut Sadamat, tuleb arvestada, et merevee tase u. 800 a. tagasi oli Saaremaa rannas ca 2-3 m kõrgem.
Lähtudes Läti Henriku Kroonikas toodud andmeist, peab analüüsitav sadamakoht vastama järgmistele looduslikele näitajatele :
 1. Laht peab olema enam-vähem põhja-lõuna suunaline,-- et lõunatuul saaks tuleparvi lükata kogede suunas.
 2. Lahe mõlemal kaldal peab olema põlluks sobiv maa. -- Ristisõitjad hävitasid möökadega mõlemal kaldal vilja.
 3. Lahesuu peab olema kitsas, -- et seda oleks võimalik sulgeda.
 4. Peaks leiduma "lontsiku"(lohu) koht, -- mille kaudu saksa kogedel merevee kõrgseisu ajal oli võimalik saarlaste seatud lõksust põgeneda.
 5. Laht peab olema kitsas, -- kogedel ei olnud võimalik tuleparvede eest ära manööverdada.
 6. Lahe sügavus peaks olema vähemalt 2 m, et koged, mille süvis oli 1,5 m, saaksid lahes liikuda.
 7. On olemas kivi-kindlustusega kallas-kai.
 8. Järjepidevus. -- Maapinna tõustes on sadam viidud avamerele --- end.Lõmala kalasadam (alumisel pildil)
 9. Liivimaa Kroonikast : -- Albert Sluc, tõenäoliselt saarlaste käest põgenenud ristisõitjast vang, organiseeris kaaslastega kogede põgenemise marest - meri -- (siin Toomalõuka laht) --kõrg-mereveega täitunud lohu kaudu mare magnumi - avamerele.
  Kõigile neile tingimustele vastab UUS SADAM -- Portus Novus end. Toomalõuka lahes!
  Kui analüüsitaval kohal kas või üks neist tingimustest puudub, siis võib tegemist olla küll muinas -sadamaga, kuid mitte Uue Sadamaga...
 10. Sadama vahetus läheduses on Kalme põld kivivarega. Kas maaparanduse kivivare südamikuks on kalme, kuhu on maetud 1215.a.merelahingus hukkunud sõdalased?
 11. Kunagise lahe põhja iseloomustab praegu M` muld -- vähelagunenud turbamuld.


1. Kalme põld maaparanduse kivivarega. Kas kivivare südamikuks on kalme?
2. Kaart internetist

AGA -- Kui oli Uus sadam , siis pidi olema ka Vana sadam !--KUS ?

1 kommentaar:

 1. Olen samuti seda teemat oma mõtetest läbi libistanud. Samuti sarnaseid skeeme joonistanud.
  Tubli töö, tahaks täitsa näha seda kuivale jäänud sadamat.

  VastaKustuta