26.6.10

Kes oli Läti Henriku informaatoriks Uue - Sadama sündmuste kirjapanemisel?

Mõistatuseks on olnud, kuidas oskas ta nii üksikasjalikult-detailselt kirjeldada saarlaste tuleparvede ehitamist-süütamist. Süütasid loomarasvaga ? -- Sellise pisiasjaga saab kursis olla vaid tuleparve ehitaja... Pole mõeldav, et kroonik ise oleks saarlaste tuleparvede ehitamisest osa võtnud...Küsimus on --- kes siis ehitamist-süütamist kirjeldas ?
Kroonikast loeme --" Lõpuks võtsid saarlased kaheksa (ristisõitjat) neist kinni... viisid vangi," kes olid tulnud oma kogedega tormivarju, kuid hakkasid kaldal möökadega hävitama saarlaste vilja.
Võimalik, et saarlased panid vangid ka appi tuleparvi ehitama. Valvata polnud neid eriti vaja, sest põgeneda polnud neil kuhugi. Sisuliselt olid vangid ka nende kaaslased kogedel. Arvata võib, et vangistatute hulgas oli ka Albert Sluc, laevnik (nauta noster), kellest sai kogede põgenemise organiseerija. Kail tuleparvede ehitamisest osavõtnuna nägi ta tõenäoliselt ka kai kõrval lohku, mis tormiga tõusnud merevee kõrgseisu ajal oli veega täitunud. Ja mis osutus küllalt sügavaks, et selle kaudu õnnestus ristisõitjail oma kergete kogedega saarlaste lõksust põgeneda avamerele.
Uue Sadama merelahingust osavõtnuna oskas ta kroonikule täpselt kirjeldada merelahingu käiku ja ka jutustada "saksa täpsusega" tuleparvede ehitamisest ja süütamisest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar